Ontdek meer
over ons werk

  • Hoe gaat een waardebepaling in het werk?

    Dit is redelijk technisch. We werken hiervoor namelijk met de combinatie van een analytische en vergelijkende methode. Er wordt na een bezoek ter plaatse een grondig taxatieverslag opgesteld waarin ook de berekening van de marktwaarde in verschillende stappen is terug te vinden.

  • Laat ons het concept wonen helemaal herzien

    Hoera! De nieuwe huizenkoper is opgestaan. Hij kiest voor minder vierkante meters met meer luxe en technologische snufjes. Nog een trend: de Vlaming is almaar  minder honkvast. En bedrijven? Die blazen nog altijd te veel euro’s de lucht in door rotslechte isolatie. Grootschalige ingrepen aan de ruimtelijke ordening zijn dringend noodzakelijk. Maar hoe brengen we een en ander in beweging? Een revolutie?

Contact