Ontdek meer
over ons werk

 • Laat ons het concept wonen helemaal herzien

  Hoera! De nieuwe huizenkoper is opgestaan. Hij kiest voor minder vierkante meters met meer luxe en technologische snufjes. Nog een trend: de Vlaming is almaar  minder honkvast. En bedrijven? Die blazen nog altijd te veel euro’s de lucht in door rotslechte isolatie. Grootschalige ingrepen aan de ruimtelijke ordening zijn dringend noodzakelijk. Maar hoe brengen we een en ander in beweging? Een revolutie?

 • Onteigeningsvergoeding niet langer te nemen of te laten

  De spelregels voor onteigeningen veranderen. Voortaan krijgen eigenaars meer kansen om ernstig over de vergoeding te onderhandelen. Een akkoord daarover is cruciaal. Anders staat de eigenaar mogelijk voor jaren van onzekerheid.

 • Het Energiepact 2050. Wat zijn de gevolgen?

  Het Energiepact 2050 is de laatste weken een veelbesproken onderwerp. De Brusselse en Waalse regering keurden het pact al goed. Maar in de federale en Vlaamse regering lijken ze geen overeenkomst te bereiken. De gesprekken worden daarom uitgesteld tot 2018.

 • Beroep tegen bouwaanvraag wordt moeilijker

  In beroep gaan tegen bouwplannen wordt moeilijker, en dan vooral procedures voeren als je tijdens het openbaar onderzoek niet hebt gereageerd. Dat bericht De Standaard.

 • S&P: 'Belgische woningprijzen stijgen met 4 procent'

  De stijging van de woningprijzen in België versnelt tot 4 procent dit jaar en 3,5 procent in 2018. Dat verwacht het ratingbureau Standard & Poor's. S&P verwijst naar goeie economische factoren voor zijn opwaartse prognose. Zo trekt de Belgische economie aan. Voor dit en volgend jaar wordt een groei van 1,6 procent verwacht. De werkloosheid blijft gestaag dalen. Van 8,5 procent in 2015 naar 6 procent in 2019.

Contact