ADM BIM

Drones voor industriële inspectie

Een UAV (Unmanned Aerial Vehicle) of 'drone' is een luchtvaartuig dat vanop afstand bestuurd wordt. ADM TECH gebruikt drones voor industriële inspecties en ander technisch onderzoek van onder meer windmolens, pijpleidingen, zonnepanelen en hoogspanningslijnen. Dankzij hoogwaardige HD-camera’s en infraroodcamera’s is ieder detail zichtbaar.

Volumebepaling, wegenwerken en historische bouwwerken in kaart brengen met drones

Een drone vliegt volgens een vooraf gedefinieerde route en neemt overlappende foto's van het op te meten gebied. Zo verkrijgen we data voor orthofoto's, digitale beelden, 3D-modellen en puntenwolken in hoge resolutie. Terreinen zoals zandbergen, stortplaatsen, steengroeves, parkings en landbouwvelden worden precies opgemeten. Ook historische gebouwen, begraafplaatsen, dijken, bossen en andere gemeentelijke gronden brengen we zo in kaart. Andere handige toepassingen voor drones zijn volumeberekeningen en plannen van projecten zoals wegenwerken en rioleringswerken.

Fotogrammetrie met drones

Bij de techniek van fotogrammetrie wordt geometrische informatie uit digitale beelden gehaald. Met behulp van specifieke opnametechnieken en geavanceerde software past ADM TECH fotogrammetrie toe in archeologie, bouwkunde, geodesie en bij het in kaart brengen van technische installaties. Het eindproduct van de fotogrammetrische software is een geo-gecorrigeerde foto of orthofoto.

Werkwijze

1. Vluchtplan opstellen

Op kantoor stellen we eerst een vluchtplan op dat rekening houdt met de gewenste GSD (Ground  Sample Distance).  Op het terrein wordt een aantal GCP (Grond Controle Punten) uitgezet en opgemeten met rtk-gps. Volgens de veiligheidsvoorschriften voeren we vluchten uit op een hoogte van 50m boven het terrein.

2. Drone neemt foto’s

De drone vliegt volgens een vooraf gedefinieerde route en neemt overlappende foto's van het op te meten gebied. Zo hebben we data voor orthofoto's, 3D-modellen en puntenwolken in hoge resolutie en met grote nauwkeurigheid.

3. Bewerken van beelden

Tijdens deze vluchten neemt de drone foto’s met gps-coördinaten. Na controle van de foto’s (scherpe foto’s, volledige dekking terrein,...) ter plaatse, bewerken we de beelden op kantoor met fotogrammetrische software.

4. Metingen uitvoeren

Op een orthofoto kunnen we metingen uitvoeren in programma’s zoals Pythagoras, Autocad en Revit. Onze klant krijgt een rapport met de opgemeten volumes, alsook een overzichtsfoto waarop de volumes zijn aangeduid.

Orthofoto

Orthofoto's zijn aaneensluitende beelden afgeleid van elkaar overlappende luchtfoto's. Bij deze luchtfoto’s worden vervormingen, bv. door oppervlaktereliëf of een niet-perfect verticale opname, gecorrigeerd waardoor een metrisch nauwkeurig beeld van het terrein ontstaat.

Infraroodcamera maakt thermische beelden

Met een infraroodcamera maken we thermische beelden voor allerlei toepassingen: inspectie van wisselverwarming bij de spoorwegen, hotspots detecteren bij zonnepanelen, warmteverlies bij industriële installaties, dakisolaties etc.

Chiem Peeters, ADM TECH

"Met onze drones maken we heel precieze beschrijvingen van terreinen. Onder andere de volledige golfsite van Cleydael in Aartselaar, een windmolenpark in de Noordzee en een binnengebied aan de Meir in Antwerpen brachten we zo in kaart."

02. Veelgestelde vragen

Drones

Wij adviseren u graag

Neem contact op

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact