PRECISION MATTERS

Adm Expert

ADM EXPERT help u met situaties die u niet in de hand heeft. Uiteraard gaan wij er van uit dat het leven u toelacht en dat u niet geconfronteerd wordt met de nood aan een schadedossier of expertise. Doch er zijn huurders die schade aanbrengen of er is een discussie tussen bouwheer en aannemer, het komt steeds vaker voor. Vocht- en waterschade, brand- of stormschade, het kan iedereen overkomen.

Ook wanneer u door wegwerkzaamheden of werken aan een aanpalend perceel schade lijdt, moet u deze schade kunnen bewijzen. ADM EXPERT treedt als beëdigd expert op om de schade en herstelkosten te bepalen en de verantwoordelijkheden van de in gebreke blijvende partij vast te leggen.

De plaatsbeschrijving vormt dan ook een belangrijk onderdeel van ieder schadedossier of expertise, evengoed als het dit doet bij een verhuur of verkoop van een onroerend goed.  ADM EXPERT staat u graag bij met een deskundig advies voor correcte afspraken. 

MAAK UW KEUZE UIT ONZE DIENSTEN